Algemene voorwaarden VoordeligeFietsen.nl

Hiermee komen alle eerdere Algemene voorwaarden te vervallen.

Artikel 1. Nederlands recht

1.1 Op onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

1.2 Als u met ons een verbintenis aangaat, betekent dit tegelijkertijd dat u onze voorwaarden aanvaardt. Eventuele wijzigingen hierin geschieden op schriftelijke basis.

1.3 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegd rechter.

1.4 VoordeligeFietsen.nl is een initiatief, handelsnaam en webwinkel van Elgeon Webshops
ingeschreven bij de k.v.k onder nummer 37132727. BTW nummer NL002068877B09

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Wij behouden ons het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen. Derhalve zijn onze aanbiedingen en teksten vrijblijvend te noemen.

2.2 Hoewel het in de praktijk niet zal voorkomen, behoudt VoordeligeFietsen.nl het recht een geplaatste order te weigeren. Van een overeenkomst is dus pas sprake als wij de order hebben geaccepteerd ( lees: bevestigd ).

Artikel 3 Product

De door u bestelde fiets(en) word(t)(en) door VoordeligeFietsen.nl exclusief rijklaar maken afgeleverd.

Wijzigingen in prijs en specificaties door fabrikant / importeur doorgevoerd, alsmede kleine kleurafwijkingen voorbehouden.

De geleverde fietsen worden vanwege het vervoer in doos fabrieks klaar afgeleverd. Deze fietsen zijn voor ca 95% afgemonteerd en het overige (stuur / zadel afstellen en trappers monteren) dient u zelf te doen. Vanzelfsprekend is een duidelijke montage instructie bijgesloten.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

3.1 Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

3.2 Betaling kan vooraf of tijdens aflevering geschieden. Vooraf betalen kan door middel van bank / giro.
Betaalt u tijdens aflevering bij u thuis ( rembours ), dan dient de betaling contant te geschieden.

Artikel 5. Levering

5.1 Indien u de fiets op een door u opgegeven adres afgeleverd wilt hebben, zullen wij de fiets bij u ( laten ) bezorgen.

5.2 De aansprakelijkheid tijdens het transport van VoordeligeFietsen.nl naar de consument is voor risico van VoordeligeFietsen.nl tot op het moment dat de bestelling is afgeleverd.

Artikel 6. Voorbehoud van eigendomsrecht

Het eigendomsrecht gaat pas dan over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan VoordeligeFietsen.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.

Artikel 7. Garantie, Aansprakelijkheid en Reclames.

VoordeligeFietsen.nl hanteert de garantiebepalingen zoals die door de fabrikant zijn opgesteld. Garantiegevallen worden uitsluitend uitgevoerd door onze reparatie/service afdeling.
Reclames binnen 7 werkdagen op produkten die geen uniek karakter dragen, produkten met een uniek karakter zijn produkten die wij niet op voorraad voeren en apart door ons besteld zijn.
Indien garantieafhandeling per post mogelijk is, zijn de portokosten daarvan voor uw rekening. VoordeligeFietsen.nl vergoedt nooit reparatiekosten van derden.

Artikel 8. Verzekeringen

VoordeligeFietsen.nl heeft een aantal aanbiedingen van fietsverzekeringen op de website geplaatst.
Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u door naar de voorwaarden van de vermelde verzekeraars.

Artikel 9. Wet kopen op afstand

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft u na het doen van aankopen bij VoordeligeFietsen.nl het recht op een afkoelings periode van 14 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag u gebruik maken van het herroepingsrecht. Een product mag u dan retour sturen indien redelijkerwijs mogelijk in de orginele verpakking en zonder zichtbare gebruikssporen. U dient zelf de portokosten voor het terugsturen te betalen. U kunt eenvoudig een email sturen naar onze klantenservice met in het onderwerp van uw email duidelijk vermeld uw ordernummer. Geeft u in deze mail aan wat u wenst te retourneren en of u dit wenst te ruilen of te laten crediteren. Wij mailen u dan de retourprocedure. Verzending is altijd voor rekening en risico van de retour verzender. Tevens dient u het pakket degelijk te verpakken en voldoende te frankeren (onvoldoende gefrankeerde post wordt geweigerd).

Artikel 10. Uitsluitingen

In geval er sprake is van overmacht ( niet-toerekenbare mogelijkheid om een verplichting na te komen ), behoudt VoordeligeFietsen.nl zich het recht voor om naar eer en geweten te handelen.

Artikel 11. Bijzondere bepalingen

Maten, prijzen, specificaties en afbeeldingen op de website gelden onder voorbehoud van vergissingen en/of plaatsingsfouten.
VoordeligeFietsen.nl behoudt het recht om bij maatwerk of een unieke bestelling die niet op voorraad is en apart besteld dient te worden, een aanbetaling te vragen van minimaal 20% van het aankoopbedrag.

X